O mnie

Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

Specjalizacje:

  • Percepcja głosu, mowy ciała oraz wygląd
  • Obniżanie głosu
  • Logopedia medialna
  • Komunikacja niewerbalna
  • Kamera i mikrofon
  • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
  • Biznes i autorytet

ZADZWOŃ

+ 48 501 820 973

profesjonalnie

Właścicielka firmy szkoleniowej zajmującej się kompleksowym przygotowaniem klienta do publicznych wystąpień i kreowaniem profesjonalnego, biznesowego wizerunku.

Doświadczony trener i szkoleniowiec techniki mowy, zwracający szczególną uwagę na pracę nad siłą i pewnym brzmieniem głosu w wystąpieniach publicznych, doradca wizerunku i etykiety, znawca komunikacji werbalnej i niewerbalnej, świadczący kompleksowe usługi mogące pomóc w przygotowaniu się do publicznych wystąpień i wykreowaniu profesjonalnego, biznesowego wizerunku. Współpracuje z politykami, prawnikami, dziennikarzami, ludźmi biznesu.

Certyfikowany ekspert mowy ciała i mikroekspresji twarzy, szkolący się w najlepszych ośrodkach w Polsce i na świecie, m.in. Paul Ekman Group (USA) czy Instytut Komunikacji Niewerbalnej (Warszawa).

Doktorantka na kierunku nauki o mediach na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowująca rozprawę doktorską obejmującą tematykę profesjonalizacji wizerunku polityków w aspekcie komunikacji niewerbalnej. Wykładowca uniwersytecki i twórca programów szkoleniowych dla studentów z zakresu techniki mowy, wystąpień publicznych oraz komunikacji niewerbalnej. Autorka programu studiów podyplomowych na kierunku kreowanie wizerunku osób i instytucji w przestrzeni publicznej na WNPiD UAM w Poznaniu.

Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu – ośrodka kształcącego przyszłych adwokatów w kierunku profesjonalnego wykonywania swojej pracy.

Nota trenerska

Trener w Instytucie Komunikacji Niewerbalnej w Warszawie – praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze analizy ludzkiego głosu i techniki mowy, doradztwa wizerunkowego oraz kreowania profesjonalnego wizerunku w trakcie wystąpień publicznych, analizy komunikatów pozawerbalnych, pracy z kamerą i mikrofonem.

Prowadzi indywidualne treningi z politykami, prawnikami, dziennikarzami i menedżerami wysokiego szczebla mające na celu przygotować ich do wystąpień przed kamerą, współpracownikami czy partnerami biznesowymi w sposób pewny siebie, wiarygodny i profesjonalny.

Realizuje zarówno warsztaty jednorazowe jak i długoterminowe projekty.

W trakcie swojej praktyki zawodowej przygotowała ponad 70 programów szkoleniowo-rozwojowych w obszarze wystąpień przed audytorium, współpracy z mediami, komunikacji niewerbalnej i profesjonalizacji wizerunku.

Wykształcenie

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek: nauki o mediach (w trakcie)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek: pedagogika – edukacja medialna

Uniwersytet SWPS w Warszawie – kierunek: technika mowy i wystąpienia publiczne

Polska Akademia Nauk w Warszawie – kierunek: retoryka w praktyce

Akademia Muzyczna w Poznaniu – kierunek: śpiew solowy i aktorstwo

Klienci

Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk była wieloletnim szkoleniowcem poznańskiego ośrodka Telewizji Polskiej S.A. Z jej usług skorzystały między innymi takie firmy jak Komputronik S.A., Benchmark Sp. z o.o. czy Aquanet S.A. oraz wielu klientów z branży prawniczej, polityki, wysokiego szczebla menedżerskiego oraz dziennikarzy. Przez wzgląd na zasady tajemnicy zawodowej nie ujawniam danych klientów indywidualnych.